Finansiering

Du kan välja mellan många olika finansieringslösningar, t ex att hyra, leasa eller att köpa din utrustning. Diskutera den bästa lösningen med den operatör du valt för din kaffeservicelösning.