Hållbarhet och kvalitet

Michelle, I don't regret this, but I both rue and lament it. I feel like I was mauled by Jesus. Now Fry, it's been a few years since medical school, so remind me. Disemboweling in your species: fatal or non-fatal

Kvalité


För dagens medvetna konsumenter är bara det bästa gott nog. De produkter som säljs via automater är kvalitetssäkrade genom hela produktionskedjan. Vissa leverantörer har egna ackrediterade laboratorier, där man tar prover på råvaror och färdiga produkter.

​​​​​​​Läs mer

Livsmedelhygien


Hälsa och säkerhet är centralt inom vending. Det handlar både om livsmedlen, utrustningen och om alla de delar som kommer i kontakt med livsmedlen. Inbyggda hygienutrustningar och rengöringslösningar i automaterna säkerställer att de alltid kan hållas rena och funktionella.

​​​​​​​Läs mer