Hållbarhet och kvalitet

Livsmedelhygien


Hälsa och säkerhet är centralt inom vending. Det handlar både om livsmedlen, utrustningen och om alla de delar som kommer i kontakt med livsmedlen. Inbyggda hygienutrustningar och rengöringslösningar i automaterna säkerställer att de alltid kan hållas rena och funktionella.

​​​​​​​Läs mer