GDPR Information

Hos oss på Swecca värnar vi om din integritet.
De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Swecca för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika plattformar som Facebook,Linkedin, m.m. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredjepart.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:
  • Få tillgång till dina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade.
  • Få dina personuppgifter raderade.
  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring.
  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.
  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet).
Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.
Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas.
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Vår personuppgiftspolicy kan du läsa här.