Checklista inför valet av automaterChecklista inför valet av automaterChecklista inför valet av automater​​​​​​​

Det finns ett antal frågor du bör ställa dig inför ditt val av automat/automater. Dina svar hjälper dig att få rätt anpassad lösning.
  • Hur många människor kommer att använda maskinen, och när?
  • Vilka produkter föredrar användarna?
  • Hur mycket är de beredda att betala?
  • Kommer maskinerna att stå oanvända länge, t ex under skollov och semestrar?
  • Hur ser konkurrenssituationen ut lokalt, vad erbjuds och vad kostar det?
  • Var kommer automaten att placeras?
  • Är maskinen tillgänglig för alla som vill använda den?
  • Finns lättillgänglig el- och vattenanslutning?
  • Hur vill du att kunderna ska betala, eller ska du erbjuda kostnadsfria produkter?
  • Vad får automaten kosta?