Vår vision

Pausen med mat och dryck från automat ska vara en totalupplevelse av välbefinnande. Vi jobbar för att förbättra förutsättningarna och skapa tillväxt för såväl det enskilda medlemsföretaget som för branschen.
Det gör vi bland annat genom: • utbildningsinsatser, opinionsbildning och bevakning av branschnyheter från när och
fjärran.

Som branschförening ska vi:

  • Ta tillvara branschens intressen genom nationella och internationella kontakter med organisationer och myndigheter.
  • Utveckla produkter och tjänster på ett förtroendefullt sätt.
  • Öka branschens andel av totalmarknaden.
  • Vara forum för meningsutbyte mellan medlemmarna.
  • Utveckla och utbilda företag och personer inom branschen.
  • Anordna möten för samtliga medlemmar.
  • Arrangera resor till internationella mässor som berör branschen.