Swecca ger dig ökad trygghet

Swecca organiserar företag som säljer automater och ingående produkter, samt driver och hyr ut automater. Vår uppgift är att på olika sätt stödja och supporta dessa företag, så att de kan erbjuda dig all den kompetens och trygghet du efterfrågar.

Som branschförening ska vi:

  • ta tillvara branschens intressen genom nationella och internationella kontakter med organisationer och myndigheter
  • utveckla produkter och tjänster på ett förtroendefullt sätt
  • öka branschens andel av totalmarknaden
  • vara forum för meningsutbyte mellan medlemmarna
  • utveckla och utbilda företag och personer inom branschen
  • anordna möten för samtliga medlemmar
Swecca är medlem i European Vending & Coffee Association (EVA), som bevakar vendingbranschens intressen inom EU. Men som också har kontakter med systerorganisationer i övriga delar av världen.

Snabblänkar till beröra sidor